این نه آن است که بود
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧  
ارموی